2/10/09

PARC DEL RIU

Proposta presentada pel Grup de CiU al Ple Municipal:

Proposta per aconseguir que el Parc del Riu sigui de propietat Municipal
Il·lm. Sr.
PROPOSTA
Que presenta el grup de Convergència i Unió al ple d’aquesta corporació.
Antecedents
Ates que el Parc del Riu, no es de propietat municipal, si no que pertany al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
-que aquest parc es utilitzat en multituds d’ocasions per fer-hi esdeveniments lúdics i culturals per part del nostre Municipi.
-que forma part del nostre poble com si fos un parc urbà.
-que el manteniment del mateix sempre s’ha fet des de l’ajuntament de la nostre Vila.
-Que es un espai millorable, però que per qüestions de competències no s’hi tira endavant cap projecta interessant.
-Que sentimentalment ens el sentim nostre, i no el podem veure així d’abandonat.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Instar i negociar amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,el traspàs de la propietat d’aquest indret (Zona marcada en vermell en plànol adjunt) i que passi a formar part del patrimoni del nostre municipi.
Essent aquest el primer pas per aconseguir un parc i un passeig fluvial digna pel nostre Municipi i l’aprofitament del mateix per part dels Santperencs/ques.


La proposta va esser aprovada per la totalitat dels membres electes del consistori i ens consta que ha estat demanada al Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la Titularitat dels terrenys per par del nostre municipi, de manera formal.

CiU EN DEFENSA DEL TERRITORI

El Govern recula en la pretensió de convertir en zona marítima varis quilòmetres del Fluvià

El Congrés aprova una iniciativa de CiU per tal que es corregeixi la situació generada per l’atermenament del domini públic marítim terrestre d’aquella zona.
La Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Congrés dels Diputats va aprovar ahir una Proposició no de Llei de CiU, amb la incorporació d’una esmena del PSOE, que emplaça el Govern a revisar i corregir el procediment d’atermenament iniciat en el domini públic marítim terrestre en el curs del riu Fluvià i el rec Sirvent que està duent a terme la Direcció General de Costes.
El diputat de CiU per Girona, Jordi Xuclà, que és qui ha presentat la Proposició no de Llei, s’ha manifestat “radicalment en contra d’aquest procediment” iniciat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí. Xuclà ha recordat que aquest procediment té la seva base legal en una normativa “molt discutible” com és la Llei de Costes (Llei 22/1988, de 28 de juliol).
“El Ministeri de Medi Ambient vol ficar el nas en les propietats dels pagesos de l’Empordà 4 ó 5 quilòmetres amunt de la desembocadura del riu Fluvià”, ha denunciat el parlamentari de CiU, que considera que amb la iniciativa parlamentària de la federació s’emplaça el Govern a reconsiderar la seva actitud “centralista i sense justificació” mantinguda a la zona.
Aquesta Proposició no de Llei, segons el diputat gironí de CiU, ajuda els ciutadans del Baix Fluvià a defensar els seus drets legítims.
“El Congrés dels Diputats insta al Govern a:
Acostar postures buscant l’entesa amb la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments i altres organismes que es veuen involucrats en l’atermenament del curs del riu Fluvià amb la finalitat d’establir el límit del domini públic marítim terrestre atenent a la singularitat de la zona”.

27/5/09

PONT NOU (2)

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou pont a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) (tram.250-01364/08), debatuda al Parlament de Catalunya el 25 de Febrer d’enguany).
Tot i la negativa del tripartit a la proposta de Convergència i Unió, exposada al Parlament de Catalunya, per a la construcció d’un nou pont al nostre municipi i la seva variant, bones, molt…. molt bones noticies, pel que es desprèn de la resposta del Sr. Vigo i Sallent en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya i que us exposo íntegrament:
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya de 25 de Febrer de 2009
Desprès de l’intervenció del Diputat per CiU, el Sr. Eudald Casadesús i Barceló, la Vicepresidenta donà la paraula al Sr. Vigo, en representació del Govern:
“Gràcies Sra. presidenta. Miri, aquesta proposta se’ns fa del tot inintel.ligible, entre altres coses perquè vostès demanen fer les gestions necesaries amb el Ministeri de Foment i, en la referència que fa vostè, aquí no hi ha cap xarxa de carreteres estatals. I,per tant, no entenem com es pot demanar a l’Estat que faci un pont.
Sant Pere Pescador està comunicat per les carreteres GIV-6216, que va a Castelló d’Empúries, la carretera GIV-6216, que va a Torroella de Fluvià i la carretera GIV-6303, que va a l’Armentera. Totes aquestes carreteres són gestionades actualment per la Diputació de Girona.
La carretera GIV-6303 inclou un pont sobre el riu Fluvià, sobre el qual l’ajuntament, segons indica aquesta exposició de motius de la proposta de resolució, vol fer un canvi estructural per poder ampliar les voreres, un pont que tots hem patit durant molts anys i que ja fa dècades i dècades…., per poder-ne fer-hi una millora. Considerem que la Diputació de Girona podria analitzar altres possibles canvis de la secció d’us del pont sense necessitat d’introduir-hi canvis estructurals.En tot cas, la sol-lució que correspongui haurà de ser finançada per la mateixa Diputació de Girona, que es l’organisme gestor de la carretera, i cal tenir en compte que el Ministeri de Foment no gestiona la carretera GIV-6303, ja que la carretera més propera que pertany a la xarxa de carreteres de l’Estat és la nacional 260, que està a disset quilòmetres de distància de Sant Pere Pescador.
Per últim, caldria informar que actualment s’esta analitzant la vialitat a l’entorn de Sant Pere Pescador per tal de definir la configuració d’aquesta en funció de la seva assignació a la xarxa comarcal, d’acord amb el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya. Així a nivell de planificació, s’esta considerant la possibilitat de la formació d’una variant de Sant Pere Pescador, que implicaria la construcció d’un altre pont sobre el Fluvià, la qual cosa suposaria que el pont actual adquirís un caràcter de via de vianants.
Per tant, per tots aquests motius, li rebutjarem la proposta de resolució.”
Aclarar-vos que las carreteres que detalla en la seva exposició, i que pertanyien a la Diputació de Girona, han estat assumides per la Generalitat de Catalunya i s’han compromès formalment (en la sessió parlamentaria i ho han fet públic als mitjans de informació comarcals) a la redacció i tramitació dels estudis de la variant de Sant Pere Pescador.
Be, si tot va com sembla, la Diputació el proper mes d’octubre d’enguany començara les obres de millora del pont actual i la Generalitat s’ha compromès de fer l’estudi de la futura variant de Sant Pere Pescador que inclourà la construcció d’un pont nou. Això son molt, per que molt bones noticies pel nostre Municipi, per tant…
l’objectiu s’esta assolint i des de Convergència i Unió estem orgullosos de que així sigui
Endavant per Sant Pere Pescador

30/4/09

Assistència al ple municipal

Ja era hora!!!!!

Finalment i per primera vegada en aquesta legislatura, a un ple municipal hi va haver assistència.
Primer de tot agrair als que varen assistir com a oients, la seva presència a les dependencies municipals durant la celebració d’aquest ple.
M’omple de satisfacció l’assistència a aquests actes de ciutadans del nostre municipi, ja que així poden veure in situ una mica el funcionament en la presa de decisions dels càrrecs electes municipals i en especial la feina poc agraïda que es pot fer des de l’oposició, sobretot quan l’equip de Govern te majoria absoluta.
Espero que aquesta sigui la primera i no l’última vegada que hi hagi assistència, i que aquesta sigui cada vegada mes nombrosa.
Aquí teniu el calendari previst inicialment pels propers 3 plens municipals

24 de juny 2009 a les 21 h. a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 1ª planta.
26 d’agost 2009 a les 21 h. al mateix lloc.
28 d’octubre 2009 a les 21 h. al mateix lloc.

Esperem tornar contar amb la vostra assistència i que ens transmeteu les vostres suggerències.

GRÀCIES!

5/2/09

45!

Espero que no t'importi que et renovi, amb un somriure d'orella a orella maliciós per dir-te...

FELICITATS PERE!

Hi ha gent...que no viatja, que no llegeix, que no escolta música, que no sap riure d'ell mateix, que no apren dels seus errors...aquest es mor lentament.
Hi ha gent...que destrueix l'amor pròpi, que no es deixa ajudar, que es transforma en esclau de la rutina, repetint sempre cada dia els mateixos trajectes...aquest es mor lentament.
Hi ha qui...no canvia, qui no s'atreveix a conversar amb qui no coneix, qui evita una passió i el seu remolí d'emocions,(justament aquelles que fan reviure aquella brillantor als ulls i restaura cors destrossats)...aquest mor lentament.
Hi ha qui...no canvia de rumb amb un cop de timó quan és infeliç al seu treball(o amb el seu amor)qui no aposta totes les cartes per aconseguir un somni!...aquest també es mor lentament.


Així que...MAI IMPEDEIXIS SER FELIÇ!:)

Quan arribis de treballar et faré una abraçada ben forta...abans de que te'n adonis de que aquest any no hi ha regal!jajaja

Gràcies per ser com ets! T'estimo...i molt!

*això no acaba aqui...a la meva pàgina en tens més:
(ja que hi sóc faig publicitat)
http://santperepescador.blogspot.com/
http://santperepescador.blogspot.com/
http://santperepescador.blogspot.com/
http://santperepescador.blogspot.com/


EsteL·La Girbent

20/10/08

PONT NOU

CiU demana un nou pont sobre el Fluvià a Sant Pere Pescador
Eudald Casadesús, president de la federació de CDC a les comarques gironines i diputat al Parlament de Catalunya, ha presentat a la Cambra catalana una proposta de resolució que demana que el Govern faci les gestions necessàries davant el Ministeri de Foment per tal que construeixi un nou pont sobre el Fluvià en el municipi altempordanès de Sant Pere Pescador.

La proposta es presenta tenint en compte el que s’indica en el informe que la Diputació de Girona va demanar a una empresa d’enginyeria en relació amb la situació estructural del pont actual. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador va sol·licitar l’estudi davant la intenció de la Diputació, administració titular de la infraestructura existent, de modificar la distribució d’usos del pont desplaçant la calçada cap a una de les voreres.

Construït als anys 40, el pont actual connecta el nucli antic de Sant Pere amb la zona de les platges i amb la població veïna de l’Armentera. El pont, l’últim del Fluvià perquè en quatre quilòmetres a la rodona no existeix cap altra connexió amb l’altre marge del riu, és estret i els vianants també es veuen obligats a passar per unes voreres molt estretes, situació que CiU considera especialment perillosa, al marge dels problemes de circulació que provoca al municipi de Sant Pere Pescador a conseqüència de la densitat de vehicles que ha de suportar, especialment durant l’estiu.

De les conclusions de l’estudi encarregat a l’enginyeria es desprèn que, tot i que la infraestructura ha funcionat correctament, en aquests moments l’estat actual del pont no compleix les especificacions de càrregues màximes a suportar segons la normativa vigent, perquè és evident que ha sofert modificacions des de la

construcció de la infraestructura, i que la pretesa modificació de la distribució d’usos no és possible. En les conclusions s’assenyala justament en aquest sentit que “la situació esdevé crítica quan es pretén modificar la distribució d’usos, situació futura, llavors la nova distribució de càrregues sí comporta unes magnituds d’esforços gens menyspreables respecte la capacitat portant màxima dels voladius. La solució passa inevitablement per no variar la distribució de càrregues del carro, mantenint-la sobre els nervis de les bigues”.

És per això, doncs, i atès que el pont actual no es pot modificar per millorar-lo, que Casadesús ha presentat en nom de CiU la proposta de resolució per instar el Govern de la Generalitat a fer les gestions que calgui amb el Ministeri de Foment per tal que aquest assumeixi la construcció d’un nou pont sobre el Fluvià.